Kun jij Italko aan op de Padelbaan?

Ben jij op zoek naar een sportieve uitdaging?  We willen je graag wat vertellen over Padel! Padel is vanuit Spanje overgekomen naar Nederland en is de snelst groeiende sport binnen Nederland. Padel is een racket- en balsport voor paren (dubbelspel), waarbij een bal, gelijkend op een tennisbal, met een racket over een net gespeeld dient te worden. Het is een […]

Wij zijn klaar voor de AVG

Verklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en bewerkersovereenkomst Het zal u niet ontgaan zijn, dat vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Italko heeft het AVG-programma doorlopen en verklaart hierbij dat ze de […]