Wij zijn klaar voor de AVG

Verklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en bewerkersovereenkomst

Het zal u niet ontgaan zijn, dat vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Italko heeft het AVG-programma doorlopen en verklaart hierbij dat ze de inspanningen heeft verricht, zoals die voortvloeien uit de AVG. Met het doorlopen van het AVG-programma is Italko compliant aan de wetgeving, oftewel AVG-proof.

Tevens willen wij u graag op de hoogte stellen dat wij, ter bescherming van uw persoonsgegevens, bewerkersovereenkomsten (verwerkersovereenkomst in de nieuwe AVG-wet) gaan afsluiten met derde partijen die, ten behoeve van de verlening van service, in het het bezit zijn van uw persoonsgegevens. Daar zult u te zijner tijd van op de hoogte worden gebracht in een persoonlijke e-mail of afspraak.