Wij zijn klaar voor de AVG

Verklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en bewerkersovereenkomst Het zal u niet ontgaan zijn, dat vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Italko heeft het AVG-programma doorlopen en verklaart hierbij dat ze de […]